top of page

Behandlingsmetode

Bliv klogere på vores unikke behandlingsmetode her

Hos Better Treatment har vi en helhedsorienteret og holistisk tilgang til den enkelte person. Vi behandler folk udfra, at smerter og andre gener opstår på baggrund af mange faktorer. Derfor er generel uddannelse af vores klienter et vigtigt redskab i samspil med både bevægelse og træning, samt en unik neurologisk indgangsvinkel.

 

Den neurologiske indgangsvinkel, vi benytter i klinikken er en behandlingsteknik kaldet P-DTR. Metoden bygger på forståelsen af, hvad vores nervesystem fortæller hjernen og hvordan hjernen vælger at tolke disse informationer og agerer udfra dette. For os er denne analyse af hjerne og nervesystem vigtig, da dette aspekt kan have stor betydning for kroppens funktion.

Vores behandlinger tager udgangspunkt i, at mange lidelser i kroppen blandt andet skyldes, at hjernen tolker på signaler sendt fra et overfølsomt nervesystem. Ar på kroppen, fysiske og psykiske traumer, tidligere skader eller træning kan spille en rolle i, hvordan vores hjerne og nervesystem reagerer.

Hjernen tolker på informationer fra kroppens receptorer, som er en del af det sensoriske nervesystem. Disse kan være overfølsomme og sensitive, hvilket kan resultere i f.eks. smerter eller nedsat bevægelighed. Vi ser ofte, at personer har haft konstante smerter igennem flere år som følge af operationer, som ellers skulle afhjælpe et oprindeligt problem, f.eks. blindtarmsoperation eller operation efter en diskusprolaps. Vi oplever også klienter som fortsat har smerter, selvom kroppen er helet efter fysiske skader og der ikke længere er vævsskade. Dette kan skyldes, at nervesystemet og dets receptorer er blevet overfølsomt.

 

Hjernens tolkning af informationer fra et overfølsomt nervesystem kan skabe vedvarende smerter, som ikke kan afhjælpes med medicin eller ses på scanninger. Vi er uddannet i at lokalisere og behandle disse overfølsomme dele af nervesystemet, så kroniske smerter kan blive afhjulpet.

pilates bold.jpeg

Erfaring og studier viser, at de fleste smerter kan udspringe fra flere steder i kroppen samt på baggrund af mange forskellige parametre. Har du følt dig stresset, kan det påvirke din krops kemi. Stress kan skabe uhensigtsmæssige forhold for din hjerne og krop og dens funktioner og derfor bidrage til smerter i muskler og led.

 

For at nå til bunds i, hvad der skaber dine fysiske gener, udfører vi altid en grundig undersøgelse, som er mere end blot tests af bevægeapparatetet. Vi har en helhedsorienteret tilgang samt en neurologisk indgangsvinkel og betragter kroppen som en helhed frem for som sammensat af enkeltdele.

Hvordan kommer P-DTR behandlingen til udtryk?

P-DTR bygger på at nervesystemet aldrig glemmer. Klienter går ofte rundt med smerter i mange år. En brækket arm, en fod, som er vrikket om, eller et slag til hovedet i en tidlig alder, kan derfor skabe vedvarende kroniske smerter eller gener langt ind i voksenlivet.

 

P-DTR er en behandlingsform, som kan ændrer kroppens og nervesystemets overfølsomhed via manuel stimulering. Ved at lokalisere de steder på kroppen, der er overfølsomme, kan behandlingsformen med let fysisk behandling på en unik måde skabe hurtig og vedvarende lindring af smerte, ubehag, hovedpine eller svimmelhed.

 

P-DTR er nænsomt og ufarligt, og involverer ikke hårde tryk eller hurtige bevægelser. I årenes løb har teknikken vist sig effektiv til at bekæmpe kroniske smerter, uanset om problemet har været der i 1 år eller 50 år.

skulder undersøgelse.jpeg
bottom of page