top of page

Behandling af kroniske smerter

Mange døjer med kroniske smerter. Med korrekt behandling, træning og vejledning kan man komme sine daglige problemer til livs. 

Kronisk smertepatient?

Definitionen på kroniske smerter er smerter, der har varet ved mere end 3 måneder. Vi mener at man bør redefinere selve begrebet kroniske smerter, da det i mange tilfælde er uhensigtsmæssigt. Problemet med begrebet er, at man får indtrykket af, at der ikke findes en vej ud af smerterne, fordi de er kroniske. Der kan dog som oftest gøre noget for at lindre og bedre smerterne helt eller delvist.

Et mere passende begreb på smerter der har varet ved mere end 3 måneder, er derfor længerevarende smerter. Selve begrebet gør det nemmere at se en vej ud af sine smerter, da det ligger op til at det har stået på i lang tid, men ikke nødvendigvis er kronisk. 

Med det sagt, kan man sagtens få en kronisk diagnose, som ikke ændre sig. Det betyder dog ikke, at smerter i forbindelse med diagnosen ikke kan arbejdes med. Men smerter er komplekse.

Snak om smerter.jpeg

Tre gode råd

Øget indsigt i problematik

1

2

Motion og bevægelse

3

Bedre søvnrytme

Længerevarende smerter kan være komplekse

Mange forskellige faktorer spiller ind i oplevelsen af længerevarende smerter og gener. Nogle af disse faktorer kan være: tidligere erfaringer, generel overbevisning, genetik og biologi. Det vil altså sige, at man i behandlingen af dette bør overveje alle disse medvirkende faktorer. Derfor kan uddannelse i ens egen situation og hvorfor man oplever smerterne være vigtig. Her hos Better Treatment gør vi meget ud af, at du lærer en masse om, hvorfor din krop og hjerne reagerer som den gør. Især din hjernes reaktion er vigtig at forstå, da det i sidste ende altid er den, der bestemmer om du skal have ondt eller ej. 

Nervesystemet leverer informationen til hjernen via elektriske signaler og spiller også en stor rolle i oplevelsen af længerevarende smerter. Der sidder mange forskellige dele af nervesystemet overalt i kroppen, som hele tiden fortæller hjernen, hvor de forskellige kropsdele er, og om der er fare på færde. Man kan opleve at nervevævet bliver mere følsomt og i nogle tilfælde overfølsomt. Man har også fundet ud af, at hjernen kan “overreagere” på et givent signal fra kroppen og producere smerte, selvom kropsdelen i princippet ikke er i fare. Disse to mekanismer kan spille en stor rolle i hvad der opleves i egen krop. Jo højere følsomheden generelt er i din hjerne og dit nervesystem, jo mindre skal der til, før hjernen tolker informationerne som farlige eller skadelige og derved producerer smerter. 

Nogle få nøglebegreber, når det kommer til længerevarende problemer:

  • Skade er ikke altid lig med smerte og smerte er ikke altid lig med skade.

  • Smerteoplevelsen konstrueres altid af hjernen på baggrund af al den tilgængelig information hjernen har.

  • Der kan opstå øget følsomhed over for givne stimuli og belastninger, som kan komme til udtryk som ubehag eller smerte.

Hvis du oplever længerevarende problemer, så husk på at ingen smerter behøver være kroniske. Der er altid noget at gøre. Her er tilrettelæggelsen af et godt individuelt forløb med uddannelse, behandling, træning og bevægelse altafgørende.

 

Både vores fysioterapeuter og kiropraktor står klar til at hjælpe dig. De forskellige teknikker fysioterapi og kiropraktik bruger kan være gavnlige for hvordan din hjerne fortolker den information den får fra nervesystemet.

Døjer du med længerevarende smerter?

Ryg (1).png
bottom of page