top of page

Behandling af sportsskader

Sportsskader er et hyppigt problem og kan påvirke den daglige funktion, samt karriere.

Der laves en grov inddeling af disse skader under betegnelserne "overbelastning" og "traume". Med korrekt behandling, vejledning og træning kan du blive fri for din skade igen.

Typer af Sportsskader

I forbindelse med sport, er der altid risici for en sportsskade - disse skader kan påvirke personen meget i deres sports, men også i deres daglige aktivet. En sportsskade kan være alt fra et akut traume, til en overbelastningsproblematik, eller en blanding af de to. Et skadesforløb, afhængigt af dine skadesproblematik, kan være alt fra en uges pause, til et års genoptræning, inden du er klar til at vende tilbage til din sport for fuld kraft.


Better Treatments fysioterapeuter har alle stor interesse og erfaring indenfor vurdering, behandling og genoptræning af alle former for sportsskader. 

Korsbåndsskade

Korsbåndsskader er hyppige i sportsverdenen. De kan overrives helt eller delvist. Det er oftest det forreste korsbånd (ACL), der skades. Det forreste korsbånd har den funktion, at det skal forhindre underbenet i at glide fremad i forhold til lårbensknoglen. Skader opstår ofte i forbindelse med vrid i knæet og tit i kontaktsport. Man rekonstruerer ofte det forreste korsbånd kirurgisk. Mange studier viser at genoptræning efter enten skade eller operation af forreste korsbånd er yderst vigtig for at kunne vende tilbage til sport. Man reducerer chancen for reruptur markant ved mindst 9 måneders efterfølgende specifik genoptræning efter skade eller operation. Skader på bagerste korsbånd (PCL) er langt fra ligeså almindeligt. Det opstår dog stadig ved større knætraumer.

Læs om Mathias' og Tobias' korsbåndsforløb her og deres vej tilbage til banen.

Tre gode råd

POLICE

1

2

Søg sundheds-professionel hjælp

3

Genoptræning

Korsbåndsskade

Fibersprængning/Forstrækning

Muskler er opbygget af fibre. Hvis man kigger på muskelfibre igennem et mikroskop, vil man se lange baner af fibertråde, som ligger langs hinanden. Hvis disse fibre bliver revet over kalder man det for en fibersprængning. Omfanget af en fibersprængning kan variere alt efter, hvor mange fibre, der bliver beskadiget. En fibersprængning opstår oftest ved pludselig kraftudvikling eller traume, som typisk sker under sport, uanset om det er som motionist eller professionel.
Man har større risiko for at få en fibersprængning, hvis man begynder at dyrke idræt med muskler, der ikke er ordentligt varmet op eller udspændt. En pludselig belastning, for eksempel sprint eller spark til en bold, kan derved få en kold muskel til at blive skadet. Det samme kan ske, hvis en muskel er blevet meget afkølet, så er den stiv og sårbar ved belastning. Man kan også gå for tidligt i gang efter en skade, og derved belaste musklen/arvævet mere end det kan tåle. Hvis du er ramt af en fibersprængning er det vigtigt at få den rette  behandling. Behandlingen bør bestå af styret belastning, som ikke overbelaster de beskadigede fibre.

 

Forstrækning i muskler kan opstå ved, at en muskel eller sene bliver kraftigt overbelastet, eller ved belastning af en eksisterende skade. De muskler som hyppigst rammes af forstrækninger er musklerne omkring ben og hofter. Baglår og lyskens muskulatur er ofte udsat for forstrækningsskader. Det er store muskler, som kan udvikle store mængder kraft på kort tid. Symptomer på forstrækninger kan være hævelser, tab af styrke, smerter ved stræk og smerter ved tryk.

Osgood-Shclatter

Patellasenen, som er den sene, der går ned over knæskallen til skinnebenet hæfter i et punkt, der kaldes tuberositas tibiae. Patellasenen er stærk og ved belastning af den kan der opstå en situation, hvor senen hiver i knoglefremspringet, hvor den sidder fast. Det kan skabe mikrotraumer i ossifikationscenteret af knoglepunktet tuberositas tibiae som kroppen vil prøve at reparere. Dette kan over tid skabe øget dannelse af knoglevæv, som er kroppens forsøg på at forstærke området. Derfor vil mange få en lille bule 1-2 cm under knæskallen på skinnebenet. Denne tilstand forekommer ofte hos idrætsaktive børn og unge i voksealderen, der dyrker sport med gentagne hop og løb. Tilstanden er ikke farlig, men kan til tider være med til at skabe ubehag. Kortvarig aflastning kan i nogle tilfælde være hensigtsmæssig, men ellers kan den rette træning forbedre eventuel ubehag.

Vrid i knæ eller ankel​​​​

Knæet og anklen er begge meget bevægelige led og er omgivet af stærke strukturer. Desværre kan der opstå vridtraumer i disse led, hvor man kan risikere at overbelaste ledbånd og andre strukturer, samt få store smerter. Efter et vrid kan området hæve op og vi anbefaler at benytte POLICE begrebet (se her under). Efter et vridtraume kan det være nødvendigt at genoptræne de omkringliggende strukturer til at klare den nødvendige belastning igen.

POLICE

Ved en akut skade kan det være en god idé at benytte sig af POLICE begrebet. 

Det står for Protect, Optimal Loading, Ice, Compression og Elevation. Her er optimal loading nøglebegrebet, da studier viser at bevægelse og hensigtsmæssig belastning kan fremme helingsprocessen og forkorte genoptræningsperioden. Hvis uheldet er ude, så benyt dig af dette hurtigst muligt.

Fibersprængning
Osgood-Shclatter
Vrid i ankel/knæ

Har du fået en sportsskade?

Hoftecopy.png
bottom of page