10 ting du bør vide om smerter

Opdateret: 20. aug. 2019

Vi har alle oplevede smerter i løbet af vores liv og kommer alle til at opleve det igen. Nogle varer længere tid og andre er overstået i løbet af sekunder. Hvad er smerter og hvorfor oplever vi dem? Dette indlæg giver et bud på en moderne forståelse af smerter. Der opstilles 10 punkter som vil søge at give dig en bedre forståelse for, hvad smerte er og hvad der sker i forbindelse med oplevelsen af smerter. Studier viser at man kan blive bedre til at håndtere sine smerter, hvis man forstår dem.

1. Smerter er altid skabt af din hjerne


Når vi oplever smerte, er oplevelsen produceret af hjernen. Hjernen modtager en masse information

fra vores nervesystem, som den fortolker på. Ud fra informationerne fra din krop og fra dine omgivelser, tager hjernen det valg den finder mest hensigtsmæssig og logisk i situationen. Vi og vores hjerner er alle forskellige og derfor kan to personers oplevelse af smerter være vidt forskellige. Når en kropsdel bliver beskadiget, bliver nerveender i det givne område aktiveret og sender en masse information til hjernen. Denne information kan beskrives som faresignaler. Afhængig af en masse ting, som f.eks. omgivelser, erfaring og overbevisning kan faresignalerne resulterer i at hjernen producerer smerter. Hjernen vil altid gerne beskytte dig og tager derfor oftest det valg der får dig til at beskytte din kropsdel mest muligt. Mange forskellige dele og centre i din hjerne vil medvirke i fortolkningen af faresignalerne. Heriblandt dele der indeholder tidligere erfaringer, følelser og beslutningstagen. Derfor kan smerteoplevelser være meget forskellige fra person til person, da alle disse faktorer sjældent er ens hos folk. Det betyder også, at man ikke kan måle skadens omfang direkte ud fra intensiteten i smerte, da forskellige mennesker vil reagere med forskellige smerteoplevelser ud fra samme skade. Den smerteoplevelse hjernen producerer kan beskrives som en beskyttelsesmekanisme.


2. Smerter er en beskyttelses-mekanisme der skal sikre din overlevelse


At opleve smerte er essentielt for menneskers overlevelse. Hvis ikke vi kunne opleve smerte ville vores race formentlig være uddød for længe siden. Der findes en genmutation som resulterer i en sygdom kaldet CIPA, som hæmmer muligheden for at mærke smerte. Mennesker født med denne sygdom overlever sjældent ret længe, og dem der gør, skal hele tiden tjekke sig selv for fatale skader.

Hvis hjernen tror (om end det så er rigtigt) at en kropsdel er beskadiget eller i fare for at blive det, vil den helt sikkert fortælle dig det for at få dig til at reagere på situationen. Hjernen og nervesystemet tager deres job som ”beskyttere” meget seriøst, da det jo i bund og grund handler om overlevelse. Som tidligere nævnt vil din hjerne basere produceringen af smerte på bla. tidligere erfaringer. Du får nu en lille historie om, hvordan disse tidligere erfaringer kan have en stor indvirkning på graden af smerteoplevelse: - En mand lever i et junglelignende område med træer og buske. Han er vant til at gå ture i området og får ofte lidt rifter og små sår på benene når han går ture. Han opdager og ænser ikke rigtigt disse rifter og sår, fordi selvom hjernen får informationen fra nervesystemet om ”skaden”, er den ikke vigtig for overlevelse. En dag mens han er ude at gå tur bliver han bidt af en giftslange. Han oplever selvfølgelig stor smerte og frygter for hans liv. Han kommer på hospitalet, får behandling og overlever heldigvis. Første gang han er ude at gå i samme område igen oplever han og mærker hver lille rift han får. Det gør faktisk ondt, hver gang han pådrager sig en rift nu. Hans hjerne vælger nemlig nu at fortælle ham hver gang han pådrager sig disse mindre ”skader”, da den har gjort sig en ny erfaring, der kan hjælpe med hans overlevelse. ”Skaderne” er hverken større eller mindre, men på baggrund af den nye erfaring, vælger hjernen at være ekstra opmærksom. Over tid vil hjernen formentlig producerer mindre eller ingen smerte i forbindelse med de små rifter, da erfaringen igen bliver, at ”skaderne” ikke truer mandens overlevelse.3. Skade er ikke lig smerte og smerte er ikke lig skade